CulturePolis


Εργο SUSTCULT
Έργα

WORD.DOC
http://culturepolis.org/gr/library/documents/cat_view/79--presentations

/ μέγεθος 102 σελ./ 9,3 ΜΒ)

ISUU version – για να φυλλομετρήσετε ηλεκτρονικά το κείμενο ως βιβλίο http://issuu.com/culturepolis2014/docs/masterversion_management_plan_26.03

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ της Ομάδας Εργασίας του CulturePolis -  εταίρου του έργου SUSTCULT"  (φυλλάδιο 8 σελίδων) Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους φορείς να καταθέσουν τα τελικά τους σχόλια πριν την οριστική διαμόρφωσή τους.

Προκειμένου να διευκολυνθείτε στο έργο σας παράκληση να:


Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σαςΣτη σελίδα αυτή έχουν αναρτηθεί τα 4 κεφάλαια του επικαιροποιημένου Σχεδίου Διαχείρισης Παλιάς Πόλης Κέρκυρας 2013-2018. Η αναθεώρηση του παλιού σχεδίου 2006-2018 έγινε στο πλαίσιο του έργου SUSTCULT από την Ομάδα Εργασίας του CulturePolis και αναρτήθηκε την 1η Μαίου 2013 ως μέρος της προβλεπόμενης από τη μεθοδολογία του έργου δημόσιας διαβούλευσης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη διαχείριση του Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Το κείμενο παρουσιάζεται ανά κεφάλαιο ως εξής:


Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει τα σχόλια του (μαζί με τα προσωπικά του στοιχεία Επώνυμο - 'Ονομα-Φορέας (αν είναι εκπρόσωπος φορέα) -Ιδιότητα – Εmail – τηλ. για επικοινωνία) αναφέροντας πάντοτε το κεφάλαιο / παράγραφο στην οποία αναφέρεται το σχόλιο/παρατήρηση/υπόδειξη.


"Επιτυγχάνοντας βιωσιμότητα μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς"

Το έργο SUSTCULT {Achieving sustainability through an integrated approach to management of cultural heritage}, έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο 2011 με εταίρο το CulturePolis εκπροσωπώντας την Κέρκυρα και επικεφαλής τον Δήμο Βενετίας και με συμμετοχή φορέων από άλλες 7 χώρες της περιοχής. Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Διεθνικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East Europe - SEE) και το ελληνικό κράτος.

Kύριος στόχος του έργου είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα μνημείων όπως η Παλιά Πόλη Κέρκυρας εγγεγραμμένων στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Για τις προοπτικές του έργου έχει ενημερωθεί επίσημα ο Δήμος Κέρκυρας, του οποίου έχει ζητηθεί η συνεργασία και ως εκπροσώπου του υπό σύσταση Φορέα Διαχείρισης, και ξεκινά άμεσα επίσημη διαβούλευση με το Δήμο Κέρκυρας καθώς και με όλους τους φορείς στην Κέρκυρα, που εμπλέκονται στη διαχείριση της Παλιάς Πόλης - μνημείου ΟΥΝΕΣΚΟ και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

‘Ολοι οι παραπάνω φορείς καθώς και επιμελητήρια, επιστημονικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, ενώσεις πολιτών κ.λπ. θα προσκληθούν επίσημα να δηλώσουν συμμετοχή στο προβλεπόμενο από το SUSTCULT άτυπο όργανο με τίτλο : "Συμβουλευτική Επιτροπή SustCult Κέρκυρας/Παλιάς Πόλης".

Δείτε την παρουσίαση των πόλεων που συμμετέχουν (pdf, 1.48MB):
SUSTCULT Παρουσίαση Μνημείων

CulturePolis και Βασίλειος Λαοπόδης στην εκπομπή "Ζω Οικολογικά" - Παρουσίαση Έργου SUSTCULT

To SUSTCULT εν συντομία

Στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πολλά πολύτιμα πολιτιστικά μνημεία βρίσκονται υπό πίεση. Η βελτίωση της αποτελεσματικής διαχείρισης των πολιτιστικών μνημείων είναι προτεραιότητα και αποτελεί μία μεγάλη πολιτιστική και πολιτική πρόκληση για όλη την περιοχή. Η προσέγγιση SUSTCULT πρεσβεύει ότι η πολιτιστική κληρονομιά έχει μια εγγενή κοινωνική και οικολογική σημασία, που πρέπει να διασφαλίζεται ως πηγή βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης (SD).
Ο κύριος στόχος του έργου SUSTCULT είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των πολιτιστικών μνημείων μέσω της ανάπτυξης μιας κοινής μεθοδολογίας, ικανής να αξιοποιήσει την πολυπλοκότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.


Κύριες δραστηριότητες του έργου:

 • Η ίδρυση 7 τοπικών δικτύων και ενός διακρατικού δικτύου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Η ανάπτυξη και λειτουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Web GIS) για την διαχείριση γνώσης και προώθηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς
 • Ο ορισμός μιας κοινής διακρατικής μεθοδολογίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των πολιτισμικών μνημείων
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός διακρατικού εκπαιδευτικού πακέτου  (μαθήματα εξαποστάσεως και επιτόπια) για την αύξηση της διαχειριστικής ικανότητας
 • Η ανάπτυξη / βελτίωση των σχεδίων διαχείρισης των μνημείων των εταίρων με βάση την κοινή μεθοδολογία
 • Ο ορισμός ενός πλαισίου βιώσιμης στρατηγικής μάρκετινγκ για πολιτιστικούς πόρους εξειδικευμένου σε κάθε μνημείο βασισμένο σε αναλύσεις της τοπική αγοράς και επιχειρηματικά σχέδια.


Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Βελτίωση της τοπικής και διεθνικής συνεργασίας με τη συμμετοχή των  κυρίων διακυβευτών.  Αύξηση της ευαισθητοποίησης του ευρέως κοινού όσο και των κύριων διακυβευτών/ενδιαφερομένων γύρω από την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των δυνατοτήτων που προσφέρει για προσέλκυση οικονομικών πόρων και βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Διαμοιραζόμενη γνώση και γεωγραφική αναφορά πληροφοριών σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά.
 • Δημιουργία ενός μεταφέρσιμου πλαισίου για την βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Μεγαλύτερη θεσμική ικανότητα στη διαχείριση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Μεγαλύτερη χρήση  των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την χαρτογράφηση και την προώθηση των πολιτιστικών πόρων.
 • Βελτιωμένη διαχείριση και ενσωμάτωση των πολιτιστικών μνημείων στους μηχανισμούς προγραμματισμού/σχεδιασμού.
 • Βελτίωση της κατανόησης και της γνώσης των ευκαιριών της αγοράς και και των στρατηγικών για αύξηση της ελκυστικότητας/ επισκεψιμότητας  στοχευμένων/ επιλεγμένων μνημείων και παραγωγή εισοδήματος.


Περισσότερες πληροφορίες στο website του SUSTCULT: www.sustcult.eu

Διαβάστε το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο του SUSTCULT στα Ελληνικά: SUSTCULT Ενημερωτικό Δελτίο #1

Γίνετε μέρος της κοινότητας του SUSTCULT κάνοντας Like στη SUSTCULT Facebook Σελίδα

Το αντικείμενο του έργου οριοθετείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας (WP):

Πακέτα - Αντικείμενο εργασίας

WP1 – Transnational project and financial management

Διοίκηση / διαχείριση διεθνικών έργων και οικονομικών αναφορών σε Ε.Ε/Δημόσιο

 • Διοίκηση / διαχείριση και συντονισμός διεθνικών έργων
 • Οικονομική /λογιστική διαχείριση διεθνικών έργων
 • Εποπτεία έργων και έλεγχος ποιότητας αποτελεσμάτων

WP2 – Communication activities

Δραστηριότητες επικοινωνίας

 • Επικοινωνία/ προώθηση/ προβολή & ευαισθητοποίηση κοινού
 • Ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, παρουσίας σε κοινωνικά δίκτυα
 • Υποστήριξη Συμβουλευτικής Επιτροπής SUSTCULT Κέρκυρας και σύνδεσμος με SEE network
 • Συντονισμός διαβουλεύσεων και Συνδεσμος με εμπειρογνώμονες – εξωτερικούς συμβούλους για πλατφόρμα Web-GIS

WP3 –  Building Shared Knowledge on cultural heritage sites

Δημιουργία διαμοιραζομένης γνώσης σε ιστοχώρους πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων πολιτιστικού περιεχομένου και δημιουργία διαμοιραζομένου περιεχομένου σε διεθνείς ιστοχώρους πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Ανάπτυξη και λειτουργία της πλατφόρμας Web-GIS

WP4 – Common transnational methodology

Ανάπτυξη κοινής διεθνικής μεθοδολογίας για Βιώσιμη Πολιτιστική Ανάπτυξη

 • Μελέτη του αναδυόμενου ρόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς ως του 4ου πυλώνα για βιώσιμη ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας για βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Προσδιορισμός πηγών, συγκέντρωση/ανάλυση στοιχείων  και διάχυση καλών πρακτικών στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη
 • Ανάπτυξη πρότασης μεθοδολογίας για ολοκληρωμένη διαχείριση τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς

WP5 – Training Εκπαίδευση/κατάρτιση σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης και συμμετοχής χρηστών

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό, ανάλυση αναγκών χρηστών, προγραμματισμό και οργάνωση εντατικών σεμιναρίων σε τοποθεσίες εταίρων
 • Προγραμματισμός και διεξαγωγή ενός online πολυθεματικού μαθήματος σε διαχείριση κληρονομιάς στην Κέρκυρα
 • Στάθμιση και βαθμολόγηση

WP6 – Developing management plans and evaluation of the methodology

Ανάπυξη επιχειρησιακών σχεδίων και αποτίμηση μεθοδολογίας

 • Μελέτη νομικού και κανονιστικού πλαισίου σε τοπικό επίπεδο
 • Εφαρμογή της κοινής διεθνικής μεθοδολογίας για σχέδια διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Αποτίμηση της μεθοδολογίας

WP7 – Stimulating jobs and income generation through the sustainable management of cultural heritage

Προώθηση θέσεων εργασίας μέσω βιώσιμης διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Στάθμιση δυναμικού του τομέα πολιτιστικής κληρονομιάς για δημιουργία θέσεων εργασίας και γέννηση εισοδήματος
 • Ανάλυση αγοράς και Επιχειρησιακό Σχέδιο συγκεκριμένων πολιτιστικών πόρων
 • Αποτύπωμα στην προβολή πολιτιστικών τοποθεσιών στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη

Συμβουλευτική Επιτροπή Κέρκυρα/Παλιά Πόλη

Το CulturePolis όπως όλοι οι εταίροι του έργου, έχει ξεκινήσει τη δημιουργία ενός άτυπου οργάνου με την ονομασία: "Συμβουλευτική Επιτροπή SustCult Κέρκυρα/Παλιά Πόλη", που έχει ως βασικό στόχο αφενός μεν να καταγράψει και μεταφέρει στους λοιπούς ευρωπαίους εταίρους, τον προβληματισμό και ιδέες όλων των τοπικά εμπλεκομένων στη στη βιώσιμη διαχείριση της Παλιάς Πόλης Κέρκυρας - μνημείου UNESCO, ενώ συγχρόνως να μεταφέρει νέες προσεγγίσεις, μεθόδους, τεχνολογίες και εργαλεία μάνατζμεντ για βιώσιμη διαχείριση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο σχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής και διάδοσης του έργου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του έργου. Η στρατηγική αυτή παρέχει τη δυνατότητα να επεκταθούν τα αποτελέσματα του έργου όχι μόνο ως προς την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους στόχους του, αλλά και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του.

Συμβουλευτική Επιτροπή SUSTCULT Κέρκυρας και σύνδεσμος με SEE network

Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί μια Συμβουλευτική Επιτροπή SUSTCULT Κέρκυρας, η οποία έχει ως στόχο τη βιώσιμη διαχείριση της Παλιάς Πόλης Κέρκυρας - μνημείου ΟΥΝΕΣΚΟ, αλλά και στην υποστήριξη του δικτύου του South East Europe. Μέσα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή στην κινητοποίηση όλων των εν δυνάμει ενδιαφερόμενων στην Κέρκυρα και θα κινητοποιήσει όλους τους εμπλεκομένους θεσμικούς και μη

Τι είναι η «Συμβουλευτική Επιτροπή SUSTCULT Κέρκυρας/Παλιάς Πόλης»;

Το έργο θεωρεί απαραίτητη τη δημόσια διαβούλευση για την επιτυχή εισαγωγή νέων τρόπων και μεθόδων/εργαλείων προώθησης της βιώσιμης διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συμμετοχή του κοινού ή συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, είναι η διαδικασία εκείνη με την οποία ένας οργανισμός διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους ή θιγόμενους ιδιώτες, οργανισμούς και κυβερνητικούς φορείς πριν από τη λήψη μιας απόφασης. Η συμμετοχή του κοινού είναι μια αμφίδρομη επικοινωνία και η συνεργατική επίλυση προβλημάτων με στόχο την επίτευξη καλύτερης και πιο αποδεκτές αποφάσεις. Γίνεται με στόχο να αποτρέπει ή ελαχιστοποιεί τις διαφορές με τη δημιουργία μιας διαδικασίας για την επίλυση ζητημάτων προτού να τις πολώσει. Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται μερικές φορές είναι «η συμμετοχή του κοινού», «συμμετοχή της κοινότητας".

Στο πλαίσιο αυτό του SUSTCULT καθε φορέας από τις 7 χώρες που συμμετέχουν στο έργο, θα δημιουργήσει και λειτουργήσει καθόλη τη διάρκεια του έργου, ένα  άτυπο όργανο με τη μορφή «Συμβουλευτικής Επιτροπής SUSTCULT Πόλης/ Μνημείου» με βασικό στόχο αφενός μεν να καταγράψει και μεταφέρει στους λοιπούς ευρωπαίους εταίρους, τον προβληματισμό και ιδέες όλων των τοπικά εμπλεκομένων στη διαχείριση του μνημείου, ενώ συγχρόνως να μεταφέρει νέες προσεγγίσεις, μεθόδους, τεχνολογίες και εργαλεία μάνατζμεντ για βιώσιμη διαχείριση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το CulturePolis υλοποιώντας τον ανωτέρω στόχο ειδικά για την Κέρκυρα δημιούργησε τη «Συμβουλευτική Επιτροπή SUSTCULT Κέρκυρα/Παλιά Πόλη», που θα εστιάσει το ενδιαφέρον της στη βιώσιμη διαχείριση της Παλιάς Πόλης Κέρκυρας - μνημείου UNESCO.
Συμβουλευτική Επιτροπή SUSTCULT Κέρκυρα/Παλαιά Πόλη
Συμμετέχοντες (ενδεικτικά)

 • Δήμος Κέρκυρας (και ως επικεφαλής του Φορέα Διαχείρισης Παλιάς Πόλης)
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • Αρμόδιες υπηρεσίες Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Επιστημονικοί και πολιτικοί φορείς,
 • Επαγγελματικοί φορείς, επαγγελματικά σωματεία και ενώσεις της τουριστικής βιομηχανίας κ.ά.
 • Επιμελητήρια: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας -τμήμα Κέρκυρας, Επιμελητήριο Κέρκυρας
 • Πολιτιστικά & εθελοντικά δίκτυα, σωματεία και εταιρίες, εξειδικευμένες ΜΚΟ και ενώσεις της κοινωνίας πολιτών.

Η σημασία ενός τέτοιου οργάνου είναι καταλυτική για τη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των μελετητών του έργου για εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Διαχείρισης των Μνημείων σε μια περίοδο που η UNESCO απαιτεί από όλες τις τοποθεσίες που βρίσκονται καταχωρημένες στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς να έχουν καταθέσει το δικό τους Σχέδιο Διαχείρισης μέχρι το 2013.

Χαρακτηριστικό άλλωστε είναι και το απόσπασμα του χαιρετισμού του κυρίου Philippe Pypaert, Σύμβουλος Προγράμματος, SC του Γραφείου Βενετίας της ΟΥΝΕΣΚΟ , η οποία συμμετέχει στο έργο SUSTCULT ως παρατηρητής:

« ….Εκφράζω την πεποίθηση ότι το έργο SUSTCULT το οποίο εκτελείται στην Πόλη της Κέρκυρας από την CulturePolis θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιτυχία του εν λόγω εγχειρήματος προς το συμφέρον της παλιάς Πόλης της Κέρκυρας αλλά και γενικότερα όλης της περιοχής και θα έχει θετικό αντίκτυπο σε όλα τα μνημεία UNESCO της Ελλάδας. Το 2012 θα χαρακτηριστεί από σπουδαία γεγονότα σε διεθνές και τοπικό επίπεδο κυρίως με αφορμή τον εορτασμό των 40 ετών από την υπογραφή της Σύμβασης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς εστιάζοντας στο ζήτημα της συμμετοχής των τοπικών φορέων στη διαχείριση των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Ελπίζω πως αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να επισκεφθούμε την όμορφη πόλη σας και να συναντηθούμε με εκπροσώπους της Κέρκυρας στη Βενετία και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.».

Εκκινώντας από τη δημόσια αυτή διαβούλευση στην Κέρκυρα, θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε γιατί ένα έργο σαν το SUSTCULT παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για την Κέρκυρα – Παλιά Πόλη, μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, αλλά και κάθε μνημείου πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, σε μια νέα πορεία για μια  βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη όπου οι βασικοί πυλώνες της βιωσιμότητας δηλ. περιβαλλοντικός, οικονομικός, κοινωνικός και πολιτιστικός θα μπορούσαν να συνυπάρχουν και αναπτύσσονται αρμονικά και με σεβασμό προς το μνημείο προς όφελος του κάθε τόπου δηλ. των πολιτών του.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι κατά τη γνώμη μας το έργο  SUSTCULT : «Επιτυγχάνοντας βιωσιμότητα μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς»δεν είναι απλά ένα ακόμη ευρωπαϊκό έργο από τα δεκάδες, που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα κυρίως οι ΟΤΑ στην Ελλάδα. Πράγματι όπως ετόνισε στο χαιρετισμό της η κυρία Paola Ravenna, εκπρόσωπος του Δήμου Βενετίας, Επικεφαλής ΕυρωπαΙκών και Διεθνών Πολιτικών: «…….Το πρόγραμμα SUSTCULT εκφράζει για την πόλη της Βενετίας κάτι πολύ παραπάνω από ένα απλό πρόγραμμα πολιτιστικής κληρονομιάς συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πόλη μας επενδύει πολλά σε αυτό το έργο με την υποστήριξη όλων των εταίρων μας στην Νοτιανατολική Ευρώπη με σκοπό να σχεδιαστεί μια κοινή διεθνική μεθοδολογία για μια αποτελεσματική βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.»

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι παρόμποια γραμμή σκέψης θα πρέπει να υιοθετηθεί και στην Κέρκυρα και Ιόνια Νησιά από ΟΤΑ και εμπλεκομένους φορείς. Μέχρι τώρα ελάχιστα από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα από τα διάφορα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ελληνικό δημόσιο για διεθνική συνεργασία π.χ. IPA Adriatic, SEE, Med κ.ά. αξιοποιήθηκαν από τους έλληνες δικαιούχους (αυτό σε  αντίθεση με όσα παρατηρούμε σε άλλες γειτονικές χώρες π.χ. Ιταλία αλλά και σε μερικές πόλεις – περιοχές της Ελλάδας). Ελπίζουμε ότι το έργο SUSTCULT θα αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στην Κέρκυρα, πράγμα που θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από την συνέργεια των εμπλεκόμενων φορέων και ΟΤΑ.

Το έργο προβλέπει το σχεδιασμό, την ανάλυση αναγκών των χρηστών,  προγραμματισμό με βάση τα εργαλεία και εκπαιδευτικά προγράμματα και προδιαγραφές του έργου που θα αναπτυχθούν από άλλους εταίρους του έργου.

Προβλέπεται η διενέργεια έρευνας για τις  ανάγκες εκπαίδευσης διοικητικών/τεχνικών στελεχών που εμπλέκονται στη διαχείριση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Για το σκοπό αυτό θα γίνει προγραμματισμός και οργάνωση ενός online πολυθεματικού μαθήματος σχετικά με τη πολιτιστική διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κέρκυρα και στη χρήση της μεθοδολογίας που θα αναπτυχθεί για τη διαχείριση της και  τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν μέσα από το έργο SUSTCULT. Τα εργαλεία αυτά θα αξιολογηθούν ως προς την αποτελεσματικότητα του on line και του επιτόπιου σεμιναρίου, όσο και τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή των χρηστών σε σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων από το έργο.

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με συμμετοχή 20 ατόμων από την Κέρκυρα/Αλλάδα. Όσοι φορείς της κέρκυρας συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ή επιθυμούν να ενταχθούν προβλέπεται μια πιλοτική εκπαίδευση μέχρι 20 επιλεγμένων στελεχών σε πρόγραμμα εκπαίδευσης του SUSTCULT on line διάρκειας 100 ωρών και επιτόπιας εκπαίδευσης στην Κέρκυρα.

Περισσότερες πληροφορίες:
Φυλλάδιο WP5-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στελεχών πολιτιστικής διαχείρισης

Ερευνα βιώσιμης μεθοδολογίας διαχείρισης πολιτιστικών μνημείων

Το έργο προβλέπει μία μελέτη αναφορικά με τον αναδυόμενο ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς ως του 4ου πυλώνα για βιώσιμη ανάπτυξη, συνδράμει στην ανάπτυξη της κοινής μεθοδολογίας για βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για την ανάπτυξη της κοινής μεθοδολογίας, ο Ανάδοχος, θα υποβάλει ένα περίγραμμα του τρόπου εργασίας για την ανάπτυξη της κοινής μεθοδολογίας.

Το Φόρουμ της Ευρώπης των Πολιτισμών: Παράρτημα Αδριατικής-Ιονίου θα αναπτύξει μία πρόταση μεθοδολογίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς. Για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας, θα συνταχθούν ερωτηματολόγια, τα οποία θα αποστείλει  σε εμπλεκόμενους φορείς και θα τα συλλέξει,  ώστε να τα επεξεργαστεί με σκοπό τη σύνταξη έκθεσης για την ανάπτυξη της κοινής μεθοδολογίας.

Πάνω από 80 φορείς της Κέρκυρας έλαβαν ήδη πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίων με το ακόλουθο αντικείμενο: «Προσδιορισμός αναγκών, προσδοκιών και προτάσεων φορέων για μια νέα μεθοδολογία βιώσιμης διαχείρισης πολιτιστικών μνημείων στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη».

Περισσότερες πληροφορίες:
Φυλλάδιο WP4-Ερευνα βιώσιμης μεθοδολογίας διαχείρισης πολιτιστικών μνημείων

Οι φορείς που έχουν καταθέσει δήλωση συμμετοχής και συμμετέχουν επίσημα και συμμετέχουν επίσημα στη Συμβουλευτική Επιτροπή SUSTCULT Κέρκυρα/Παλιά Πόλη είναι οι ακόλουθοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ - ενημέρωση μέχρι 06.09.12

ΟΤΑ – Δημόσιοι Φορείς
1. Δήμος Κέρκυρας

2. Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.)
3. Δημοτικός
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κέρκυρας (ΔΟΠΑΠ)
4. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
5. Περιφερειακή Διεύθυνση Α-βαθμιας & Β-βάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
6. Δήμος Παξών

7. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
8. ΟΛΚΕ (Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας)
9. Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας

Οργανώσεις: Πολιτιστικές -Εθελοντικές - ΜΚΟ
10.   Eco Corfu Περιβαλλοντική Εταιρία

11.   Εθελοντικό Δίκτυο Κέρκυρας (*)
12. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
13. Επιστημονική Εταιρία Τουρισμού Κέρκυρας
14. Ένωση Χορωδιών Κέρκυρας
15. Κέντρο για Βιώσιμες Κοινότητες
16. Κερκυραίων Πρωτοβουλία - Πολιτών Εξουσία
17. Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρας
18. Σύλλογος Κατοίκων Πόρτα Ρεμούντα
19. Φιλαρμονική Άνω Κορακιάνας "Σπύρος Σαμαράς"

Επαγγελματικοί – Επιστημονικοί Φορείς
20. Εμπορικός Σύλλογος Κέρκυρας
21. Ένωση Καταστηματαρχών Παλιάς Πόλης
22. Σύνδεσμος Αργυροχρυσοχόων – Ωρολογοντοποιών Κέρκυρας
23. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας

24. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουρ. & Ταξιδιωτικών Γραφείων
25. Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Κέρκυρας
26. Ενιαίος Επαγγελματικός- Εμπορικός – Τουριστικός Φορέας Κέρκυρας
27. Σωματείο Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων(*) Στο Εθελοντικό Δίκτυο Κέρκυρας συμμετέχουν σήμερα 20 εθελοντικοί φορείς της Κέρκυρας (βλ. ονόματα μελών) - http://www.cfu4u.org/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/#column-main


Η συμμετοχή φορέων στη Συμβουλευτική Επιτροπή είναι ανοικτή και αναμένεται ο εμπλουτισμός του πίνακα και με αρκετούς άλλους φορείς, για τους οποίους εκκρεμεί  η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών έγκρισης από τα Δ.Σ των διαφόρων φορέων.Το CulturePolis οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011, στην αίθουσα της ΜΑΕ Δήμου Κέρκυρας στο Φαληράκι την 1ηΣυνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής SUSTCULT Κέρκυρας / Παλιάς Πόλης, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο SUSTCULT (προφέρεται ΣΑΣΤΚΑΛΤ) - πλήρης τίτλος του είναι: «Επιτυγχάνοντας βιωσιμότητα μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς» {Achieving SUSTainability through an integrated approach to management ofCULTural heritage}.
Το έργο αυτό έχει ως στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς μας στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, όπως η Παλιά Πόλη Κέρκυρας.

Σχετικά έγγραφα:

{slide= Υιοθέτησέ Το 1 - Μια εκστρατεία για την πολιτιστική κληρονομιά της Κέρκυρας-A campaign for Corfu cultural Heritage}


Participation Form-Έντυπο συμμετοχής  email :  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 

GROW Observatory launched !

A CulturePolis Horizon 2020 project - Jobs published !

http://bit.ly/2dkX3Kb

Εορτασμός - Anniversary 10years CulturePolis

Πρόγραμμα / Programme 23/0/2016 

http://culturepolis.org/gr/library/documents/doc_download/227-culturepolis-10th-anniversary-event-programme-en--v910092016

Νέα έργα- New projects 2016

Citizen Artist Incubator, Creative Europe/ GROW Observatory, Horizon 2020/ Divertimento, COSME : see http://culturepolis.org/gr/library/documents/doc_download/207-culturepolis-profile-master-partner-data10012016

Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας-Platform for Political innovation

Το έργο ολοκληρώθηκε - Project completed 30/4/2015
δείτε αποτελέσματα-see results 
http://politicalinnovation.gr/

culent@athens Ομιλίες Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας

After Corfu back to Athens

Μετά την Κέρκυρα πίσω στην Αθήνα

Αθήνα 11/11/2014, 19.00, Athens, ROMANTSO


Σχέδιο Διαχείρισης Παλιάς Πόλης Κέρκυρας 2013-2018

Tελική διαβούλευση για το Σχέδιο Διαχείρισης 2013-2018 - Πιέστε για σχολιασμό 

Final consultation for Management Plan 2013-2018 - Press for commenting  

****************************

ΟΡΑΜΑ για την Παλιά Πόλη ΚέρκυραςΚέρκυρα : 'Πόλη ΄Εμπνευση'
Ενημερωθείτε για το ΟΡΑΜΑ

Διαδικτυακό Κανάλι CulturePolisΕνημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε συνδρομητής

Κάντε μας Like!

Είσοδος Μελών

Δικτυωθείτε...Πολιτιστικά

Για να μάθετε για τους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής σας, τις εκδηλώσεις που οργανώνουν καθώς και να διερευνήσετε δυνατότητες δικτύωσης  & συνεργασιών

ΝΒ: Το περιεχόμενο του πιλοτικού ιστοχώρου Culturenet.eu (τελ. ενημέρωση Δεκ. 2009) έχει μεταφερθεί από το 2013 στην παρακάτω διεύθυνση

http://www.vasileioslaopodis.com/culturenetw/index.php/el/cultnetworking

Αναζήτηση